Címlapsztori

» Házasság külföldivel (2011.07.21)
Házasság külföldivelAmikor az ember valahol külföldön végre rátalál az igazira, a nagy „Ő”-re, arra a személyre, akit a környezetében hiába is keresett, hajlamos lesz arra, hogy mindent elborító lila ködben szemlélje a dolgokat. Nehéz ugyanis józannak és előrelátónak lenni ilyenkor.
 
Az anyanyelvi különbségek kezdetben akár érdekes, izgalmas érzéseket is kiválthatnak a szerelmesekből. Mivel a szerelem általában nem ismer határokat, viszonylag sokan hajlandóak arra az áldozatra, hogy hátralévő életüket egy más nyelven beszélő társsal osszák meg. Sok esetben a kölcsönösség jegyében mindkét fél gyorsan megtanulja társa anyanyelvét, hogy ne szoruljanak szótár használatára, és gördülékenyebb legyen közöttük a kommunikáció. Ha már a megismerkedésükkor beszélik egymás nyelvét, ez feltétlenül jó irányba befolyásolja a kapcsolatot, azonban amikor csak az egyik fél hajlandó megtanulni a másik nyelvét, akkor kettőjük közül valaki kénytelen a megalkuvásra, és ha ez nem történik meg, meg is szakadhat a kapcsolat.
 
A külföldivel szövődő szerelemből kibontakozó házasság egy kicsit mindig érdekesebb, különlegesebb, de mint minden párkapcsolatnak, ennek is megvannak a maga nehézségei, buktatói. A pár életét erőteljesen befolyásolja, hogy melyik országot választják lakóhelyül. Az a fél, aki továbbra is a saját hazájában maradhat, általában jobb helyzetben van, s ilyenkor a házastársnak kell beilleszkednie egy másik nyelvi környezetbe és kultúrába, hátrahagyva családját, barátait, munkáját és hazáját. Helyzetük igazából akkor lesz egyenlő, vagy nagyon hasonló, ha egy harmadik országba költöznek, ahol mindketten egy harmadik nyelvet fognak használni. Lényeges kérdés azonban, hogy a családban hogyan beszélnek majd.
 
A házasságkötés helyszíne
Házasság külföldivelA házasság Magyarországon, de bármely magyar nagykövetségen is megköthető, ha fennállnak a jogi feltételek: 18 év fölötti életkor, nőtlen/hajadon, özvegy vagy elvált családi állapot, a házasságkötési szándéktól számított 30 napos várakozási idő, külföldi állampolgár esetében tanúsítvány is szükséges arról, hogy az érintett házasságot köthet. Külföldi hatóság előtt kötött házasság esetében természetesen az adott ország feltételeinek kell megfelelni. Bármely országban megkötött házasságot itthon is anyakönyveztetni lehet a későbbiekben, de csak akkor, ha egyeztethető az itthoni szabályokkal.
 
Poligám országokban megkötött házasságot itthon csak úgy tekintünk érvényes házasságnak, ha a férj a házasságkötéskor nem élt érvényes házasságban egy vagy több korábbi feleséggel is. Aki tehát külföldön megy férjhez egy olyan személyhez, akinek már több felesége is van, a házassága Magyarországon nem lesz érvényes, ezért nem létezőnek kell tekinteni, mintha meg sem kötötték volna. Akkor sem tekintjük házasságnak a külföldön megkötött házasságot, ha itthoni szabályainknak nem felel meg az életkor tekintetében, vagy az érintettek azonos neműek.
 
Ha hazánkban köt házasságot külföldi állampolgár, akkor az eljárás igen bonyolult, ezért ez esetben célszerű a tervezett időpont előtt legalább öt vagy hat hónappal korábban bejelentkezni az anyakönyvvezetőnél. Ha a magyar hatóságok előtt kívánnak házasságot kötni, akkor a magyar jogszabályok érvényesek a külföldi állampolgárra is. A házasulandók felvehetik egymás nevét, és ebben a kérdésben is érdemes előrelátónak lenni. Ha Magyarországon kívánják közös életüket felépíteni, akkor célszerű a külföldi félnek felvennie magyar házastársa családi nevét és nem fordítva. Természetesen a jog megengedi a fordított verziót is, és születendő gyermekeik utónevének sem kell feltétlenül magyar névnek lennie; az ilyen párok elnevezhetik gyerekeiket a külföldi fél nemzetiségének megfelelő névvel is.
 
Amit feltétlenül tisztázzanak
Házasság külföldivelÉrdemes előre megbeszélni, hogy ki mit ért házasság és házasélet alatt, férj- és feleségszerep alatt, milyen országban, milyen életvitelt kívánnak folytatni, hány gyereket szeretnének, és milyen elképzeléseik vannak a gyereknevelésről. Már az esküvő előtt is célszerű legalább egyszer ellátogatni abba az országba, ahol majd lakni fognak, azért, hogy a kellemetlen és szokatlan meglepetések száma minél jobban lecsökkenjen. Hibát követ el, aki úgy megy férjhez vagy nősül egy másik országba, hogy az esküvőjén van ott először. Nagyon nagy terhet vállal, aki keresztényként egy nem keresztény országba költözik, különösen akkor, ha élete párja sem keresztény. Nőként nehéz lehet megszokni (ha egyáltalán meg lehet szokni) a hátrányos, kiszolgáltatott életsorsot, a női nem negatív diszkriminációját.
 
A jegyesek azt is beszéljék meg, hogy hány gyereket szeretnének, és milyen nevelésben fogják részesíteni őket. Arról is érdemes beszélni, hogy a gyermekáldás elmaradása esetén fogadjanak-e örökbe gyermeket vagy gyermekeket. Az ilyen családból származó gyermekek rendszerint két nyelvet beszélnek tökéletesen, és ez sok esetben nagyon nagy előnyt jelent majd számukra.
 
 
F. Szőllősi Csilla
anyakönyvvezető

 


» Házasságok az ókorban (2011.10.04)
» Esküvői jelképek (2011.01.21)
» A dohányzás ártalmai (2010.10.27)
» Házastársi szerepek (2010.10.22)
>>

Szeretne leszokni a doh�nyz�sr�l? Egyed�l nem siker�lt?

L�LEGEZZ SZABADON doh�nyz�s leszok�st seg�t� �s t�mogat�; tanfolyamot tartunk.

Helysz�n: Ment� Ment�l iroda
1114 Budapest, BartĂłk BĂ©la Ăşt 7. 2. emelet 11.

A "L�legezz szabadon" doh�nyz�s leszoktat� program seg�ts�g�vel, ez m�r t�bb mint h�sz milli� embernek siker�lt a vil�gon.

Most n�lunk is jelentkezhet, erre a csoportter�pi�s megk�zel�t�s� programra.

Jelentkezzen most!

Az al�bbi el�rhet�s�gek valamelyik�n el�zetes bejelentkez�s sz�ks�ges:

E-mail: mentaliroda@sda.hu
Tel.: 06-30-220-5050
H-Cs. 14-19 �r�ig

02.png  01.png