Mit ír az Élet és Egészség 1928. évi 10. száma?

Mit ír az Élet és Egészség 1928. évi 10. száma?

Mit ír az Élet és Egészség 1928. évi 10. száma?

Boldog élet, Szerző:Szigeti László - 2010. augusztus 05. 1219

Hogyan házasodjunk?

Hogyan házasodjunk?Ami a legtöbb ember házasságában szerepet játszik, az a nõi és a férfi szépség. Annyira örülnek a termetnek, annak a szép arcnak, hogy megelégszenek a legtöbb esetben a külsõ alak hibátlanságával, és ez nagyon kellemesen hat az érzékeikre. Mi kell ennél több, fõképp annak, akinek csak a külsõ iránt van érzéke, de a belsõ iránt nincs. Ezek az emberek nem gondolják azt meg, hogy a természet, amennyire csak lehet, „édesanyaian” gondoskodik teremtményeirõl, és egyre nem pazarolja el összes adományát.

A pávát igen szép tollazattal ruházta fel, de nem adott neki éneklõ hangot. Ott, ahol egy adományt pazarlóan osztott a természet, fel lehetünk készülve arra, hogy más tekintetben igen érezhetõ a hiány, amit az okos ember, ha egy kicsit kutat, rendesen a belsõ tulajdonságokban fel is fedez.

Házastársunk megválasztásában a szépségre törekszünk, annak a jólesõ esztétikai érzésén kívül bizonyára más oka is van. A nem mesterkélt szépségnek ugyanis természetes kelléke az egészség.
Az egészséges élettárs a családi élet zavartalan boldogságának feltétele. De pusztán a szépséget keresni házastársunk megválasztásában mégis tévedés, sajnos gyakori tévedés. Nem tudják az emberek, hogy a házasságban a szépség nem az a tulajdon, aminek a legnagyobb értéke van. Már maga a megszokás olyan, amely felismerhetetlenné teszi a külsõben a szépséget is, meg a rútságot is. Ha ez nem így volna, napimádók lennénk, mivel a napnál szebbet, bámulatosabbat, fényesebbet nem mutat fel a természet.

A megszokáson kívül a másik veszedelem, ami a házasságban a szépségre vonatkozik, az, hogy csak addig bír a varázzsal, amíg az ész, a lélek és a kedély ki nem tárják a maguk szépségeit, amelyek elõtt a testi szépség úgy eltûnik, mint a villanyvilágítás mellett a kis faggyúgyertya fénye.

Amint a nõnek esze, szívjósága, angyali, szelíd kedélye kezd hódítani, széppé teszi még a szabálytalan arcot is. Ne legyen a testi szépség az egyedüli kapocs, amely a házastársakat egymáshoz köti, mert ez igen gyenge kapocs. Nem kell ahhoz semmi betegség vagy szerencsétlenség, hogy eltûnjön a szépség, megteszi azt az idõ múlása is, a nõknél általában gyorsabban, mint a férfiaknál.

Az a férj, aki nem keresett a feleségében egyebet, mint testi bájt, elidegenül és közömbös lesz az asszony iránt, akkor, amikor a szegény nõnek a legtöbb szeretetre volna szüksége. Tehát a házasulandók ne tévesszék soha szem elõl a sokkal maradandóbb, belsõ, lelki szépséget sem!

 

Szigeti László


 
házasság szerelem választás döntés élet
Boldog élet

A házasság személyiségfejlesztõ hatása

2010. október 05.

Az élet, és benne különösen az emberi kapcsolatok folyamatosan kínálják a fejlõdés, nemesedés lehetõségét. Ha valakinek megszûnnek a kapcsolatai, nem tud kibontakozni, így növekedni sem fog, míg végül elmagányosodik és...

Egyenjogúság a házasságban
2010. november 15.
Házasságok az ókorban
2011. október 04.
Házasság külföldivel
2011. július 21.