Címlapsztori

» Házasságok az ókorban (2011.10.04)

hazassag_okor1.jpgA házasság nagy múltra tekint vissza, hiszen egyidős az emberiséggel. Nélküle elképzelhetetlen az emberi társadalom és kultúra.

Olykor országok sorsa múlt azon, hogy királyok gyermekei egybekeljenek, máskor az utódok biztosítását szolgálta a frigyre lépés. A különböző ókori népek házassággal kapcsolatos szokásait vizsgálva sok hasonlóságot felfedezhetünk, azonban mindig találunk különbségeket is.

Családjog az ókori Rómában
Rómában kétféle házasság létezett: egy egészen komoly, a hivatalos és egy lazább, a félhivatalos. A hivatalos házasságot nem lehetett felbontani. Az előbbiben a férj a hatalom birtokosaként élt e kötelékben, az utóbbira ez nem volt jellemző. A hivatalos házasság megkötése mindig ünnepélyes szertartás keretében, tíz tanú jelenlétében zajlott. A római jog meghatározta a házasságkötés akadályait is, ezek közé tartozott például az elmebetegség, vérrokonság, sógorság, stb. A vőlegény eljegyzéskor foglalót adott a menyasszonynak, amelyet a házasságtól visszalépve elvesztett. A köztársaság idején divatba jött a válás, ekkor már mindkét fajta házasság felbonthatóvá vált. Férj és feleség egyaránt kezdeményezhette a válást. Caesarnak négy felesége volt, Pompeiusnak pedig öt. Úgy ösztönözték a házasságkötést, hogy azokat a férfiakat és nőket, akik nem házasodtak meg 25, illetve 20 éves korukig, pénzbüntetéssel sújtották.

Ókori kínai házasságok
A régi kínai jog szerint közrendű ember két nővért vehetett feleségül, egy nagyúrnak kilenc felesége lehetett, az uralkodónak pedig harminchat. Főfelesége azonban mindenkinek csak egy volt. A házastársak ritkán látták egymást, szinte csak ünnepi alkalmakkor találkozhattak, hétköznapokon még étkezni sem volt szabad együtt. A párválasztást a szülők intézték hivatásos közvetítő segítségével, ám télen tilos volt a házasságkötés. Esküvő után három hónapig nem élhettek nemi életet, a feleség ez időre visszatért szülei házába. Ezt követően a férje házába költözött, ahol anyósának abszolút engedelmességgel tartozott. Csak bizonyos napokon éltek nemi életet, egész éjszakát csak a főfeleség tölthetett férjével.

Házasélet az ókori Indiában
Indiában a nő soha nem vált felnőtté, élete végéig kiskorúnak számított, apja, később férje gondnoksága alatt állt. A házasság a fiatalok kötelessége volt, a szülők választása alapján. Megszeghetetlen szabály volt, hogy csak azonos kasztbeliek házasodtak. A lány szigorúan szűzen ment férjhez tizenkét évesen, férjének egész életében vakon kellett engedelmeskednie. Monogám házasságban éltek ugyan, de a férj kedvére félreléphetett, a hűtlen asszonyt viszont tüzes vaságyra fektették.

Házasság és szexualitás Izraelben
Már az ókorban minden izraelita ismerte és magáénak érezte a Tízparancsolatot, amely több ponton is megerősítette és védte a családot és magát a házasságot is. A Bibliában nagyon sok utalást találunk a házassággal kapcsolatban. A házasságkötést jegyesség előzte meg, a menyasszonyok esküvőjük napján nagyon szép, felékesített ruhát viseltek, a házasságkötést szertartásos lánykérés előzte meg, majd több napig tartó menyegző következett. Csak férj és feleség léphetett intim kapcsolatba egymással. Az izraeliták egy-két kivételtől eltekintve nem házasodtak más népekkel.

Az újdonsült férj egy évig mentesült a hadkötelezettség alól, azért, hogy a feleségével együtt élvezni tudja a házasság örömeit. Ha egy asszony megözvegyült, akkor az elhunyt személy öccse, vagy bátyja feleségül vette az özvegyet, amit levirátusként (sógorházasság) szoktak emlegetni. Mindez azt a célt szolgálta, hogy az elhunyt személy neve ne tűnjön el, ugyanis a levirátusból született gyermek az ő nevét kapta, ugyanakkor így az özvegyek életkörülményei is rendeződtek. A hűtlenséget igen szigorúan büntették, a szankciók nőkre és férfiakra is vonatkoztak. Voltak monogám és poligám házasságok is, a Szentírás gyakran rámutat a poligám házasságok negatív következményeire, amelyet sokszor az utódok is elszenvedtek.

Izraelben már az ókorban utálatos dolognak számított a homoszexualitás, az állattal való nemi érintkezés és a testvérek házassága is a vérfertőzés miatt. Fajtalankodást követett el az a férfi is, aki feleségül vett egy asszonyt és annak anyját is. Az ilyen aljas és perverz személyeket halálbüntetéssel sújtották.

Az egyiptomi fáraók házassága
hazassag_okor2.jpgA fáraók több feleséget és ágyast is tartottak, azonban utódnemzési céllal csakis lánytestvérüket vagy saját lányukat vették feleségül. Mivel nem embereknek, hanem isteneknek képzelték magukat, ezért meggyőződéssel hitték, hogy a trónörököst nem nemzheti olyan asszony, aki emberi leszármazott, így aztán mindegyik trónörökös vérfertőzés gyümölcseként jött világra. III. Amonhotep saját lányát, Szitamont vette el, az ő frigyükből született Tutenhamon. Az ilyen utódokat fokozottan érinti az öröklött betegségek veszélye, hiszen hatványozott mértékben fordulnak elő esetükben génhibák, ezért aztán egyre rövidebb lett az élettartamuk. Nem meglepő, hogy Tutanhamon mindössze 18 évet élt. Az egyiptomi fáraók dinasztiája a vérrokonházasság, vagyis a vérfertőzés következtében halt ki.

Ókori görög házasságok
Hivatalosan monogámia jellemezte az ókori görög házasságokat, azonban a férjek feleségükön kívül ágyasokat és rabszolganőket is tartottak. A leendő férj a lány apjával kötött házassági szerződést, mely alkalomból ajándékot cseréltek. Ezt az ajándékozást nem a kölcsönösség jellemezte, hiszen mindig a leány ajándéka, a hozomány volt nagyobb. A menyasszonyt szüzességének megőrzésére kötelezték, ennek betartásáról szigorú őrizettel gondoskodtak. Homérosz művein keresztül némi bepillantást nyerhetünk a görögök házasságába. Az Iliász című eposzból kiderül, hogy a szép rabszolganőkért való vetélkedés sokkal fontosabb volt a férfiak számára, mint a feleségük.

Arisztotelész azt ajánlotta, hogy a barátság legyen a házasság alapja, és a házastársak egymást kölcsönösen fejlesszék. A kereszténnyé lett görögöknek Pál apostol több alkalommal is levélben adott házassággal kapcsolatos útbaigazítást. Ha fellapozzuk a Bibliát, mi is elolvashatjuk ezeket a hasznos, és ma is életszerű tanácsokat.

F. Szőllősi Csilla
anyakönyvvezető


» Házasság külföldivel (2011.07.21)
» Esküvői jelképek (2011.01.21)
» A dohányzás ártalmai (2010.10.27)
» Házastársi szerepek (2010.10.22)
>>

Szeretne leszokni a doh�nyz�sr�l? Egyed�l nem siker�lt?

L�LEGEZZ SZABADON doh�nyz�s leszok�st seg�t� �s t�mogat�; tanfolyamot tartunk.

Helysz�n: Ment� Ment�l iroda
1114 Budapest, BartĂłk BĂ©la Ăşt 7. 2. emelet 11.

A "L�legezz szabadon" doh�nyz�s leszoktat� program seg�ts�g�vel, ez m�r t�bb mint h�sz milli� embernek siker�lt a vil�gon.

Most n�lunk is jelentkezhet, erre a csoportter�pi�s megk�zel�t�s� programra.

Jelentkezzen most!

Az al�bbi el�rhet�s�gek valamelyik�n el�zetes bejelentkez�s sz�ks�ges:

E-mail: mentaliroda@sda.hu
Tel.: 06-30-220-5050
H-Cs. 14-19 �r�ig

02.png  01.png